अब सरकारी अस्पतालहरुमा धरौटी शुल्क नराखी उपचार हुने

सरकारी अस्पतालहरुलाई धरौटी शुल्क नलिइ उपचार गर्न सरकारद्वारा निर्देशन दिएको छ । यस अघि विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुले सरकारी निर्देशन अनुसार

Read more